Siirry suoraan sisältöön

ELY-keskus kiirehtii Stora Ensoa korjaamaan Oulun tehtaan hajuhaittoja

24.3.2021

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut lukuisia yhteydenottoja Storan Enson Oulun tehtaan hajuhaitoista. ELY edellyttääkin tehdasta kiirehtimään suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa, selvittämään muiden mahdollisten hajapäästölähteiden olemassaolon ja järjestämään lisätarkkailua haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksien ja leviämisen selvittämiseksi lähialueilla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja muut alueen ympäristötoimijat ovat saaneet vuoden 2021 aikana merkittävän määrän yhteydenottoja ja valituksia Stora Enson Oulun sellu- ja kartonkitehtaan toiminnasta aiheutuneisiin hajuhaittoihin liittyen.

Jatkuvaa hajuhaittaa on todettu aiheutuvan muun muassa Heinäpään ja Hollihaan alueiden asukkaille. Lisäksi hajua on havaittu häiriötilanteissa tuulen suunnasta riippuen eri puolilla Oulua. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksien kasvua on voitu havaita Nokelan ilmanlaadun mittauspisteellä

Ympäristöluvan ehdot täyttyvät

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ollut useaan otteeseen yhteydessä toiminnanharjoittajaan ja saanut selvityksiä hajuhaittoihin liittyvistä syistä ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi. Useita toimenpiteitä on jo toteutettu tuotantoprosessin käynnistysvaiheessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi  Oulun ilmanlaadun seurantaan on jo lisätty haisevien rikkiyhdisteiden mittalaite keskustan mittausasemalle.

ELYn mukaan tehdas ei ole rikkonut ympäristöluvan lupaehtoja ja piipun päästä mitattavien päästöjen osalta raja-arvot tehtaan toiminnassa alittuvat. Hajupäästöt ovat peräisin prosessin alkupäästä ja nämä haisevien rikkiyhdisteiden hajapäästölähteet on ainakin osittain saatu selvitettyä.

Yksi merkittävä hajupäästölähde on paikannettu sellutehtaan kuituvesikanaalin hönkäputkiin. Tehtaan muutostöiden jälkeen jätevesijakeiden koostumuksessa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet jätevesistä vapautuvien haisevien rikkiyhdisteiden leviämistä lähiympäristöön. Nämä päästölähteet tullaan keräämään talteen mahdollisimman nopeasti.

Hajuja kuriin huhtikuun loppupuolella

Stora Enson arvion mukaan toimenpiteen vaatimat asennustyöt saadaan tehtyä turvallisesti viikolla 15. Stora Enso myös parantaa keräilyjärjestelmän tehoa asteittain ja pyrkii löytämään väliaikaisia ratkaisuja ennen asennustöitä. Huhtikuun aikana asennetaan varapolttopaikkana toimivalle soihdulle erillinen polttoainepumppu soihdun mahdollisen sammumisen välttämiseksi. Lukuisia muita prosessin säätöön ja poikkeuksellisten päästöjen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä on jo toteutettu alkuvuoden aikana.

Muiden mahdollisten hajapäästölähteiden selvittämiseksi on tilattu hajupäästöselvitys, jossa hajukomponentteja mitataan maan tasolla viikolla 13 ja lisäksi droneen asennetun mittalaitteiston avulla viikolla 14. Lisäksi lähialueen haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksia selvitetään lähiviikkoina tehtävällä ilmanlaatuselvityksellä. Oulun ilmanlaadun seuranta-asemalle keskustaan on asennettu viikolla 12 mittalaite haisevien rikkiyhdisteiden havaitsemiseksi. Tulosten perusteella päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Tehdas pidetään käynnissä

Stora Enso hyödyntää sekä oman organisaationsa että ulkopuolisten yritysten resursseja ja asiantuntemusta ongelmien ratkaisemiseksi mahdollisimman ripeästi. Toimenpiteiden toteutusaikataulut ovat osaltaan riippuvaisia ulkopuolisten toimittajien aikatauluista. Tehtaan käynnissä pitäminen on oleellista, jotta ongelmakohdat voidaan selvittää ja ratkaista. Stora Enso pahoittelee syvästi toiminnasta aiheutunutta pitkittynyttä hajuhaittaa Oulun alueella.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Stora Enson Oulun tehdas mereltä kuvattuna. Kuva: Ely

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta