Siirry suoraan sisältöön

Asiakkaat mukaan kehittämään kirjastoa ja kirjasto kyläilemään

14.2.2022

Oulussa ja Rovaniemellä on käynnissä kaksi hanketta, joiden kautta halutaan parantaa kirjaston asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämiseen, ja tuoda paremmin asiakkaiden ääntä kuuluviin. Kyselyitä ja asiakkaiden osallistamista tullaan tekemään sekä yhdessä että erikseen kevään ja kesän aikana.

Oulun ja Rovaniemen kaupunginkirjastojen yhteisen hankkeen tavoitteena on suunnitella ja kehittää Pohjois-Suomen yleisten kirjastojen käyttöön sovellus, joka mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen matalalla kynnyksellä kirjaston palvelujen kehittämiseen. Sovelluksen kautta kirjastot voivat nopeasti kerätä asiakkaiden näkökulmia ja ideoita ajankohtaisiin aiheisiin.

Hankkeessa myös kokeillaan erilaisia digitaalisia palautekanavia ja selvitetään, kuinka asiakkaat haluaisivat mieluiten osallistua palvelujen kehittämiseen – ja millaisissa asioissa asiakkaat haluaisivat vaikuttaa.

Hanke on alkanut tammikuussa ja kestää 31. lokakuuta asti. Kevään 2022 aikana Oulun ja Rovaniemen kirjastojen asiakkaat pääsevät mukaan sovelluksen suunnitteluun ja kehittämiseen kyselyiden ja työpajojen kautta. Myös Oulun, Lapin ja Kainuun kirjastojen henkilökunta pääsee vaikuttamaan sovelluksen sisältöihin.

Hanke on rahoitettu valtionvarainministeriön kuntien Digitalisaation kannustinjärjestelmä -ohjelmasta, jossa on mukana yhteensä 223 kuntaa.

Kutsu kirjasto kylään

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa tai vahvistaa asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuutta kirjastopalveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hankkeessa tuodaan jo toteutuvien tapahtumien ja tarjottavien palveluiden rinnalle vaikuttamisen välineitä. Samalla selvitetään toimivia ratkaisuja asiakkaiden ja kuntalaisten kuulemiseen.

Hanke käynnistyi syksyllä 2021 palvelumuotoilun sparrauksella ja kirjastojen palauteprosessin kehittämisellä sekä asiakkaille suunnatuilla Aatteleppa ite! -työpajoilla. Asiakkaat ja yhteisöt ovat ”päässeet ääneen” suosittelemaan luettavaa muille kirjaston käyttäjille.

Kutsu kirjasto kylään -konseptin myötä on vierailtu kirjaston ulkopuolella julkisissa tiloissa tai vaikkapa työpaikoilla tai tapahtumissa. Vierailujen myötä kirjastopalvelut on viety uusiin ympäristöihin, esimerkiksi vuoden 2022 myötä myös verkkoon etäkirjakahvien merkeissä.

Hankkeessa ovat mukana Posion kunnankirjasto, Sompion kirjasto eli Sodankylän, Pelkosenniemen ja Savukosken kirjastot sekä Rovaniemen kaupunginkirjasto.

Asiakkaille ja kuntalaisille tarjottava toiminta ajoittuu pääosin syksylle 2021 ja keväälle 2022. Kesällä kootaan hankkeen tulokset, ja hanke päättyy heinäkuussa 2022.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, rahoituksen myöntäjänä Lapin AVI.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kirjastoissa panostetaan asiakaslähtöisyyteen ja palveluun. Nyt kehitetään muun muassa uutta palautekanavaa, jonne jokainen voi halutessaan antaa ideoita ja toiveita. Kuva: arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta