Siirry suoraan sisältöön

ALUEVAALIT 2022: Tuula Ala-aho 110: Yhdessä toimien ja ihminen keskiössä turvataan yhdenvertaiset palvelut

21.1.2022

Aluevaaliehdokas Tuula Ala-aho (sd.) nostaa esille soteuudistuksen tavoitteet, joiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaista osaamista.

Virallinen aluevaalipäivä lähestyy 23.1.2022 ja ennakkoäänestysaika on jo ohitettu. Jännitys tiivistyy lopputuloksesta uuden toimintamallin strategian päättävistä valtuutettujen valinnoista.

Eletään yhtä merkityksellistä hetkeä Suomen terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastuspalveluiden järjestämisen muutoksesta. Tavoitteena muutoksella on parantaa oikea-aikaisten palveluiden saatavuutta tasavertaisesti kaikille, vähentää byrokratiaa ja hallintoa, selkeyttää hoitopolkuja ja -prosesseja.

Lisäksi tulevaisuudessa päätetään, mitä hoitoa potilas mistäkin ja kenen toimesta saa, varmistetaan hoidon ja palvelun ja avun laatua, vähennetään päällekkäistä työtä. Tavoitteena on myös tehostaa työnjakoa koulutuksen mukaan, kehittää toimivia ja potilasta sekä palvelun tuottajaa ja toteuttajaa palvelevia järjestelmiä, varmistaa turvallista kotipalvelua ja kotihoitoa.

Lisäksi olisi tarkoituksenmukaista tehostaa ennaltaehkäisyä ja matalan kynnyksen palvelua vauvasta vaariin kaikkiin terveyttä uhkaaviin ongelmiin liittyen, joista mielenterveysongelmat ovat iso uhka maamme työikäisten toimintakyvylle ja myös lapsille ja nuorille, sekä huolehtia työntekijöiden saatavuudesta ja hyvinvoinnista ja varmistaa hoidon ja palvelun ja avun vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden toteutumista.

Tavoitteena on erityisesti varmistaa peruspalveluja ja siten myös erikoisosaamisen resursseja, jotta jokainen saa tarvitsemansa avun ongelmiinsa olipa kyseessä terveys tai sosiaalinen ongelma tai nopean avun tarve tarpeen mukaan.

Ei siis aivan mitättömiä tavoitteita ja tarvitaan monenlaista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa, jotta tavoitteet saavutetaan. Millään yhdellä ’tempulla’ näitä palveluja ei paranneta eikä hoitoa varmisteta ja henkilöstön saatavuus ja alalla pysyminen ovat yksi suurimmista riskeistä oikea-aikaisten palveluiden toteutumiselle sekä perus- että erikoisterveydenhuollon ja -sairaanhoidon ja muiden palvelujen osalta.

Yhdessä toimien ja ihminen keskiössä ja jokaisen ihmisarvo huomioiden pystymme turvaamaan palvelut tasavertaisina, laadukkaina ja vaikuttavina kaikille. Joudutaan luopumaan monesta totutusta, mutta saadaan paremmin saavutettavaa oikea-aikaista hoitoa ja palvelua tilalle.

110 Tuula Ala-Aho  (sd.)
sairaanhoitaja AMK
johtamisen ja kehittämisen opiskelija

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Sairaanhoitaja Tuula Ala-aho (sd.) on ehdolla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Lue myös

Lue lisää aiheesta