Siirry suoraan sisältöön

Aluepolitiikka ei toimi – pohjoisen kunnat tyytymättömiä valtion rataverkko- ja tieinvestointeihin

6.9.2021

Oulun kaupunkiseudun kunnat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä ovat antaneet yhteisen lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022-2029. Kuntien mukaan valtion väyläverkon investointiohjelma ei huomioi Oulun kaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen tarpeita.

Kriittinen lausunto on annettu liikenne- ja viestintäministeriölle ja Väylävirastolle. Sen mukaan Oulun kaupunkiseudun keskeisimmät toimenpiteet valtakunnallisen liikennejärjestelmätavoitteiden saavuttamiseksi puuttuvat valtion väyläverkon investointiohjelmasta kokonaan.

”Investointiohjelmassa raideliikenteen kehittäminen painottuu vain Etelä-Suomeen, mikä vaikeuttaa merkittävästi Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehittymistä ja raide- ja tieliikenteen parantamista”, todetaan lausunnossa.

”Investointiohjelmasta puuttuu Suomen pääradan ja Valtatie 4:n kehittäminen Pohjois-Suomen osalta. Kuntien lausunnossa todetaan, että Oulun kaupunkiseudun merkitys Pohjois-Suomen talouselämälle sekä kansalliseen ja kansainväliseen saavutettavuuteen on merkittävä ja sen tulee näkyä alueelle kohdistuvissa väyläverkon investoinneissa.”

”Tästä syystä investointiohjelmaan on sisällytettävä vähintäänkin Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteuttaminen ja Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehittäminen. Lisäksi Oulun seudun kunnat näkevät tärkeänä Valtatie 4:n kehittämisen Pohjois-Suomessa, mikä tulee myös huomioida valtion väyläverkon investointiohjelmassa”, kunnat vaativat.

Lausunnossa lisäksi todetaan, että investointiohjelman mukainen liikennejärjestelmän kehittäminen ei takaa Pohjois-Suomen saavutettavuutta, se ei vastaa elinkeinoelämän tarpeita eikä tue kestävää liikkumista ja ilmastotavoitteita. Myös EU:n liikennepoliittiset tavoitteet Pohjois-Suomen osalta eivät investointiohjelmassa toteudu.

Kuntien lausunnon mukaan väyläverkon investointiohjelma ei vastaa tavoitteisiin saavutettavuuden, kestävyyden, tehokkuuden eikä ilmastomuutoksen osalta niin Oulun kaupunkiseudulla kuin Pohjois-Suomessakaan. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta