Siirry suoraan sisältöön

Ajankohtaisia kysymyksiä Oulun terveyspalveluista – myös hoitajapulaan etsitään alati ratkaisuja

9.12.2021

Mun Oulu pureutui ajankohtaisiin terveyskysymyksiin ja esitti kysymyksiä Oulun sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijoille.

Kaupunki on palkannut kymmenen uutta psykiatrista sairaanhoitajaa.

”Uudet psykiatriset sairaanhoitajat aloittavat tehtävissään mahdollisimman pian. He työskentelevät hyvinvointikeskusten perhekeskuksissa lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Perustason palvelut ja psykiatristen sairaanhoitajien mielenterveyspalvelut on integroitu palvelukokonaisuuksiksi, mikä mahdollistaa eri toimijoiden aiempaa joustavamman yhteistyön”, vastaa palvelupäällikkö Susanna Lähde.

Miksi uusia hoitajia palkattiin juuri nyt?

”Koronaepidemia on lisännyt mielenterveyspalveluiden tarvetta, mutta jo aikaisemmin on ollut nähtävissä ongelmien lisääntyminen yhä nuorempien keskuudessa. Lapset ja nuoret joutuvat jonottamaan vastaanottoaikaa liian kauan ja tapaavat hoitajaa liian harvoin. Selvitykseen perustuvalla lisäyksellä parannetaan lasten ja nuorten hoidon saatavuutta.”

Mikä on kymmenen uuden sairaanhoitajan tärkein anti?

 ”Uudet hoitajat vahvistavat perusterveydenhuollon lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita, jotta hoitoa tarvitsevat saavat apua läheltä, oikea-aikaisesti ja riittävän tiheästi. He antavat apua ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voimme turvata muun muassa lasten ja nuorten opiskelu- ja toimintakyvyn.”

Korona ei hellitä

Oulussakin on aloitettu kolmansien rokoteannosten jakaminen.

Miksi koronarokote on tärkeää ottaa?

”Iäkkäillä ja riskiryhmiin kuuluvilla rokotteen ottaminen on tärkeää heidän itsensä suojelemiseksi vakavalta taudilta. Nuoremmilla rokotteen ottaminen on tärkeää, jotta he suojelevat läheisiä, mahdollisesti riskiryhmään kuuluvia. Rokotettuna tauti on lievempi ja virusta erittää vähemmän eli tartuttaa heikommin. Korkea rokotekattavuus tarkoittaa taudin esiintyvyyden vähenemistä, sairaaloiden toimintakyvyn ylläpitoa sekä mahdollisimman normaalia arkea meille kaikille”, toteaa apulaisylilääkäri Jarkko Huusko.

Miten kannustat rokotteen ottamiseen?

”Kaikkien, jotka vielä harkitsevat rokottamista, kannattaa vierailla THL:n verkkosivuilla. Sieltä löytyy paljon tietoa koronarokotteista. THL antaa mielestäni hyvin avoimesti tietoa rokotteiden hyödyistä ja haitoista sekä tarvittaessa muuttaa rokotussuunnitelmia. Rokotteiden ansiosta Suomesta on saatu kitkettyä pois eri tauteja, kuten polio, jota esiintyi vielä 60-luvulla. Tauti yritti palata 1980-luvulla, mutta se saatiin estettyä koko väestön laajalla rokotuskampanjalla.”

Uudistuksia mielenterveyspalveluissa

Oulun kaupungissa on uudistettu myös mielenterveys- ja päihdepalveluja.

”Ensimmäinen päivä lokakuuta kaupungin oma mielenterveyspäivystys lakkasi, ja nyt hoitoon hakeudutaan hyvinvointikeskusten kautta. Samaan aikaan olemme aloittaneet myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden puhelinpalvelun. Lisäksi olemme kouluttaneet psykiatrisia sairaanhoitajia lyhytterapeuttisten menetelmien käyttöön, jotta pystymme vastamaan kasvaneeseen hoidontarpeeseen ja hoitamaan tehokkaammin muun muassa masennuspotilaita”, taustoittaa palvelupäällikkö Marjo Kiviniemi.

Mitä parannuksia uusi puhelinpalvelu tarjoaa?

”Puhelinpalvelusta saa nyt ohjausta yhdestä numerosta. Palvelussa tehdään myös hoidon tarpeen arviointia ja hoitoon ohjausta. Puhelinpalvelu on matalan kynnyksen palvelua. Sinne voi soittaa, kun omaan mielenterveyteen liittyvät asiat askarruttavat.”

Mitä uudistus tarjoaa asiakkaalle?

”Mielenterveyspalveluita on nyt tuotu hyvinvointikeskusten yhteyteen. Mielenterveysasiakkaalle näkyvä muutos on myös se, että sama hoitaja jatkaa hoitajana, jos asiakkaan hoito siirtyy kaupungin omaan avoerikoissairaanhoitoon. Tavoittelemme uudistuksella palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantumista. Uudistus helpottaa myös moniammatillista yhteistyötä, jolloin hoito- ja palveluketjut toimivat sujuvammin.”

Hoitajapula vaivaa edelleen

Myös Oulussa kärsitään yhä kroonisesta hoitajapulasta.

”Hoitajapula ei ole pelkästään Oulun alueen ongelma, vaan haaste on valtakunnallinen ja jopa ylikansallinen. Rekrytointien haasteellisuus on herättänyt jälleen aiempaa voimakkaammin keskustelua muun muassa kansainvälisestä rekrytoinnista EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta. Kaikki sote-alan työnantajat ovat saman haasteen edessä", toteaa henkilöstöpäällikkö Jari Partanen.

Miten hoitajapula vaikuttaa ikäihmisten terveyspalveluihin, palvelupäälliköt Maiju Tuisku ja Jaana Isopahkala?

”Ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa hoitohenkilökunnan heikko saatavuus ei toistaiseksi ole vaikuttanut toimintoihin, ja myös kotihoidon asiakkaat ovat saaneet kotihoidon palvelut suunnitelmien mukaisesti. Meillä on myös käytössä varahenkilöjärjestelmä, jolla vastataan äkillisiin poissaoloihin. Ikäihmisten puolen hoitajapula näkyy kuitenkin rekrytoinneissa hakemusten vähenemisellä.”

Miten asia aiotaan ratkaista, Jari Partanen?

”Kyse on työnantajan veto- ja pitovoiman lisäämisestä siten, että nykyinen henkilöstö viihtyisi ja haluaisi jatkaa kaupungin palveluksessa. Lisäksi meidän tulisi saada houkuteltua riittävästi uusia hyviä hakijoita avoimiin tehtäviin. Työnantajan tulee jatkossa kiinnittää huomiota muun muassa hyviin ja viihtyisiin työoloihin, reiluun ja oikeudenmukaiseen johtamiseen, henkilöstöetuihin ja palkitsemiseen sekä kannustavaan palkkaukseen. Valtakunnallisesti sote-alan koulutuspaikkoja tulee lisätä, jotta alalta luonnollisesti poistuvan henkilöstön tilalle riittää uusia tekijöitä. Hyvinvointipalvelut aloittaa tulevan talven aikana hoiva-avustajien ja lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen yhdessä OSAO:n kanssa yhtenä osaratkaisuna kroonistuneeseen henkilöstöpulaan.”

Mitä haluatte sanoa alaa harkitseville, Maiju Tuisku ja Jaana Isopahkala?

”Työ ikäihmisten palveluissa on asiakkaan mielekkään arjen tukemista, ihmisten kohtaamista, aitoa ja lämmintä vuorovaikutusta. Työyhteisö tukee ja kannustaa toisiaan ja töissä on avoin ilmapiiri.”

Juttu muokattuna julkaistu ensimmäisen kerran Mun Oulun printtilehdessä 18.11.2021.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
THL suosittelee kolmatta rokotetta yli 18 vuotta täyttäneille. Rokotteiden jako on aloitettu myös Oulussa. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Lue myös